Merancang CSR

Mempromosikan pembelajaran melalui program CSR

E-Semangat Helang adalah Malaysia Yayasan Swasta Sampingan khusus untuk pendidikan untuk membantu orang yang kurang bernasib baik melalui sumbangan kemanusiaan, bantuan pembangunan dan kecemerlangan melalui pendidikan berasaskan projek komuniti Corporate Social Responsibility (CSR).

Sejak 5 tahun yang lepas eSHSB telah bekerjasama dengan organisasi swasta Malaysia dan luar negara dalam pelbagai projek pendidikan,yang tepat pada masanya, praktikal,mampan dan berkos cekap . Kami berbangga langkah kami mampu membuat perbezaan yang besar membantu untuk orang yang kurang bernasib baik dan berharap bahawa kita akan mendapat pencapaian yang lebih tinggi pada tahun-tahun akan datang.

E-Semangat Helang adalah sebuah Yayasan Swasta yang ditubuhkan oleh Dr BN Edward berikutan kejayaan global dia dalam bidang latihan Jualan/Motivasi. Dalam pengalamannya, dia telah menyaksikan perjuangan banyak orang yang serba kekurangan dan eSHSB bertekad untuk membantu seberapa ramai orang yang mungkin dari kalangan mereka yang kurang bernasib baik.

Berdasarkan pengalaman bekerja di beberapa negara-negara membangun, ia jelas bahawa pendidikan bahasa adalah faktor utama memudahkan asas pembangunan dan Dr Edward telah sejak 2005 telah aktif mencari cara-cara untuk mempromosikan Bahasa Online & kursus kemahiran perniagaan sebagai platform pendidikan. Hasil daripada usaha-usaha ini, adalah pembangunan perisian Sistem Pengurusan Pembelajaran (LMS), projek komuniti di wilayah Xinjiang, negara China serta pembangunan berterusan sistem LMS lebih canggih untuk golongan yang kurang bernasib baik di beberapa negara dan pertubuhan badan untuk mengembangkan penyelidikan untuk menggalakkan pemahaman pembelajaran bahasa membantu kemajuan dan sebagai pemacu ekonomi sosial.

Falsafah Syarikat Kami

E Semangat Helang bertekad menumpukan bakatnya kepada pembangunkan pembelajaran bahasa dan kemahiran keusahawanan dikalangan orang yang kurang bernasib baik untuk mewujudkan sebuah komuniti yang lebih baik dan masyarakat yang lebih kompetitif.

Kami akan membawa falsafah ini ke kehidupan seharian. Kami mencari rakan kongsi setiap hari untuk meningkatkan platform kami dan membawa matlamat kami kepada semua golongan masyarakat; bekerjasama dengan mereka untuk berkembang jauh melampaui bayangan.

Bagaimana CSR boleh menyumbang kepada komuniti

Satu program CSR yang dapat membantu untuk memajukan masyarakat

Kami perlukan anda

Our programs are continuously in need of your support. Without your support, we cannot continue to improve our programs for the communities we serve. In contributing to eSHSB, you are assured of the recognition & credit your deserve. We will also assure you of the future plus our future to serve the community better.

Program kami sentiasa memerlukan sokongan anda. Tanpa sokongan anda, kami tidak boleh terus untuk meningkatkan program kita berkhidmat untuk komuniti kita. Dalam menyumbang kepada eSHSB, anda dijamin pengiktirafan & kredit yang anda layak. Kami juga akan memastikan masa depan anda serta masa depan kita untuk terus berkhidmat kepada masyarakat dengan lebih baik.

Menyumbanglah kepada komuniti anda! Sila ambil bahagian dalam program CSR kam!i


Tanpa Sokongan CSR anda, kerja kami tidak akan menjadi Kenyataan